Privacy

Inleiding

Wij zijn een community die samen proberen om liefde en recht meer te laten stromen in ons leven. We hebben ideële, geen commerciële doeleinden. We behandelen de (contact)gegevens van mensen die de website bezoeken of contact met ons opnemen strikt vertrouwelijk. Sommigen van ons zijn actief in lokale communities die samen proberen om eerlijker en duurzamer te leven. Anderen werken aan de landelijke uitrol van een platform met adviezen over eerlijke producten met een lange levensduur. Weer anderen proberen een toekomst te verbeelden waarin niet langer door groei en globalisering, maar genoeg en gemeenschappen centraal staan.

Met deze website richten we op christenen of andere geïnteresseerden die hun levensstijl positief willen veranderen. Hierbij gaan we voor een levensstijl die consumptie beperkt tot wat je echt nodig hebt. We willen een duurzame, eerlijke en socialere levensstijl bevorderen. Dit doen we door middel van het delen van tips, blogs en te downloaden documenten.

Daarom verzamelen we verschillende persoonsgegevens. Daarbij is het belangrijkste uitgangspunt voor stichting Leven van Genoeg dat we al de persoonsgegevens verzamelen om het publiek  zo goed mogelijk te kunnen bereiken met onze blogs, inspiratie en materialen.

Wij willen transparant zijn over welke gegevens we verzamelen, waarom en hoe. Wij doen ons best om de gegevens vertrouwelijk te gebruiken en alleen te gebruiken zoals omschreven in deze Privacyverklaring. We hanteren de nodige veiligheidsmaatregelen om de bescherming tegen verlies, wijziging of misbruik zoveel mogelijk te garanderen.

Stichting Leven van Genoeg, hoe kun je ons bereiken?

Stichting Leven van Genoeg is bij de KVK ingeschreven met de volgende informatie:
Stichting Leven van Genoeg
KvK nummer: 82941092

Op naam van: Paul Schenderling

Voor vragen over privacy, zoals het opvragen van je persoonsgegevens, neem contact op via het contactformulier op onze website www.levenvangenoeg.nl/contact of via info@levenvangenoeg.nl

Welke persoonsgegevens worden er gebruikt?

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je gebruikt, verwerkt Leven van Genoeg verschillende persoonsgegevens, zoals die van haar vrijwilligers, donateurs, abonnees, bezoekers van programma’s of website(s) en deelnemers aan (online) evenementen en acties.

Wij gebruiken de volgende categorieën van gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

Persoonlijke gegevens, waaronder naam

Contact gegevens: (mobiele) telefoon, e-mailadres;

Accountgegevens: profielnaam, (profiel)foto, wachtwoord, e-mailadres;

Ordergegevens: nieuwsbrieven waarvoor je je hebt aangemeld

Gegevens over waar je aan meedoet: zoals deelname aan (periodieke) acties, geleverde bijdragen aan programma’s of de website;

Gebruiksgegevens: zoals apparaat type, browsertype- en taal, datum en tijd van het gebruik en IP adres maar ook klikgedrag (cookies) en gebruikte zoekwoorden;

Gegevens over interesses of voorkeuren.

We gebruiken niet altijd alle gegevens van jou, maar alleen het meest noodzakelijke.

Welke gegevens we gebruiken, hangt af van het doel waarvoor we de gegevens verwerken. Dat lees je hieronder onder “Doeleinden voor de verwerking”.

Hoe verkrijgen wij de gegevens?

Wij krijgen je gegevens door deze van je te vragen. De keuze is dus aan jou of je gegevens met ons wilt delen of niet. Denk aan de gegevens die je kan invullen op onze website of via het contactformulier. Daarnaast vinden we het fijn de mobiele telefoonnummers van onze vrijwilligers te weten. Zodat we jou aan de betreffende appgroep kunnen toevoegen. Bij de invoer van persoonsgegevens geven we aan welke gegevens tenminste noodzakelijk zijn en welke niet. Die laatste gegevens hoef je dus ook niet te delen als je dat niet wilt.

Daarnaast zijn er ook gegevens die we automatisch verkrijgen. Wanneer je bijvoorbeeld onze websites bezoekt. We verzamelen ook gegevens waaruit jouw interesse kan worden afgeleid, zoals website bezoek of locatiegegevens. Deze gegevens worden door ons verkregen via cookies en soortgelijke technieken. Hier lees je meer over onder “Cookies en personalisatie”.

Doeleinden voor verwerking en opslag

Stichting Leven van Genoeg verwerkt je persoonsgegevens voor ‘’en of meer van de volgende doeleinden:

Gegevens worden gebruikt voor:

 • Om jou de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze website(s) en gebruik te maken van al onze functionaliteiten en diensten
 • Om je gebruik te laten maken van je lidmaatschap en community of een andere dienst;
 • Om je aanmelding als vrijwilliger te verwerken
 • Om je reactie (of klacht) te verwerken
 • Om je te benaderen naar aanleiding van je klacht of vraag/opmerking via email of telefonisch;
 • In het kader van (de ontwikkeling en/of productie van) onze programma’s, website te kunnen laten werken en verbeteren;
 • Om marktonderzoek uit te voeren om weten welke onderwerpen er spelen onder bezoekers/ kijkers en zo te bepalen welke producten/diensten/onderwerpen er aansluiten bij jouw interesses;
 • Om met jou te communiceren door middel van nieuwsbrief of post
 • Om onze websites en apps goed te laten functioneren, te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om fraude of fake nieuws tegen te gaan;
 • Om je te benaderen om deel te nemen aan een lezing of programma, bijvoorbeeld als deelnemer;
 • Om een donatie af te wikkelen en om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichting betreffende de administratie en verwerking van donaties;
 • Om de rechten van je als betrokkene te waarborgen. Dit gebeurt door bijvoorbeeld het bewaren van een verwijderingsverzoek ter inzage van de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • Om te voldoen aan wet- en regelgeving.

Grondslagen en verschillende verwerkingen

Stichting Leven van Genoeg verwerkt je persoonsgegevens op basis van de uitvoering van een overeenkomst, zoals je aanmelding of contact.

Als je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief van een van onze programma’s gebruiken we jouw gegevens op basis van jouw toestemming.

Nieuwsbrieven

We versturen wekelijks een nieuwsbrief per e-mail. We willen een duurzame, eerlijke en socialere levensstijl bevorderen. Dit doen we door middel van het delen van tips, blogs en te downloaden documenten.

Men kan alleen de nieuwsbrief ontvangen bij expliciete toestemming via de website. Wij gebruiken hiervoor de The Newsletter Plugin van WordPress.

Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen? Dan kun je je eenvoudig afmelden via de link onderaan de nieuwsbrief of het contactformulier op onze website.

Werken of vrijwilliger zijn bij Leven van Genoeg

Wanneer je je als vrijwilliger aanmeldt, wordt er gevraagd of je een aantal persoonsgegevens wil invullen, zoals naam, emailadres en telefoonnummer.

Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor communicatie omtrent uit te voeren taken. De verwerking van gegevens gebeurt op grond van het gerechtvaardigd belang om deze communicatie uit te kunnen uitvoeren.

Cookies en Personalisatie

We verkrijgen informatie over bezoekersgedrag, bijvoorbeeld welke blogs interessant zijn om te lezen of welke programma’s vaak gedownload worden. Deze informatie is anoniem.

Websites van derden

Wij delen geen gegevens met andere partijen.

Onze website is verbonden aan twee andere initiatieven die bij de stichting horen. Namelijk www.justenough.nl  en www.postgroei.nl. Hiervoor worden advertenties en links gedeeld op deze website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacyverklaring van de andere partijen nog de inhoud van deze websites.

Gegevensverstrekking aan andere partijen

Stichting Leven van Genoeg deelt geen persoonsgegevens met andere partijen.

Beveiliging

We hechten grote waarde aan privacy en beveiliging van jouw persoonsgegevens. We gebruiken verschillende technieken om deze te waarborgen. We maken o.a. gebruik van beveiligde netwerkverbindingen (SSL-certificaat) en alleen medewerkers die dat voor de uitvoering van hun functie nodig hebben, kunnen jouw gegevens inzien.

Bewaartermijn

Stichting Leven van Genoeg bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. We bewaren jouw gegevens in ieder geval zolang je gebruik maakt van onze diensten en hanteren een standaard bewaartermijn van 2 jaar. Dat wil zeggen dat jouw gegevens 2 jaar nadat je lid en/of actief bent geweest zullen worden verwijderd. Je transacties en interacties worden dan geanonimiseerd. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals voor de Belastingdienst.

Inzage, correctie, verwijdering van jouw gegevens

Als je wilt weten of jouw gegevens die wij hebben juist zijn, of als je wilt weten welke gegevens we van jou verwerken, kan je ons om een overzicht vragen. Dit kan via het contactformulier www.levenvangenoeg.nl/contact of via ons e-mailadres info@levenvangenoeg.nl Je ontvangt dan binnen 4 weken een reactie van ons.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacyverklaring vind je altijd op www.levenvangenoeg.nl/privacy

Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op: 20 februari 2023